Hoeveel krijgt u?

Bij de eerste betaling van uw ouderdomspensioen ontvangt u van ons een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen, en
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort

Inhoudingen

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de inhouding voor de zorgverzekering (bijdrage Zvw), loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en eventueel de eigen bijdrage Wmo (wonen in een wooninstelling). Als uw AOW-pensioen nog niet is ingegaan, bijvoorbeeld als u eerder met pensioen bent gegaan, moet u ook AOW-premie afdragen.

Belasting

U hebt recht op loonheffingskorting. Dat is een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. De meeste mensen ontvangen pensioen van verschillende instanties. Wij weten niet of dat bij u ook het geval is. Wij passen daarom standaard géén loonheffingskorting toe. Als u dit toch wilt, kunt u dat bij ons aangeven.

Het is verstandig om de loonheffingskorting toe te passen bij de instantie waar u het hoogste inkomen van ontvangt. Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties of instanties en daar ook de loonheffingskorting toepast, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra belasting moet betalen. De Belastingdienst telt aan het einde van het jaar namelijk uw totale inkomen bij elkaar op. Als u dan teveel korting hebt gehad of als u dan in een hogere belastingschijf valt, moet u belasting nabetalen, via een zogenoemde naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen bij ons fonds. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering. Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en bekijk uw jaaropgave online.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPODit is je persoonlijke pensioenoverzicht van ons pensioenfonds. Jaarlijks is er een nieuw overzicht voor je beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.). Hierin staat wat u aan pensioen hebt bij ons. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en uw eventuele partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

U kunt uw UPO ook downloaden vanaf deze website. Log daarvoor in bij Mijn Pensioencijfers, de beveiligde online omgeving van ons pensioenfonds.