Partnerpensioen

Bij Pensioenfonds van de KAS BANK is er waarschijnlijk ook een en ander geregeld voor uw partner. Tijdens uw loopbaan bij KAS BANK heeft u naast pensioen voor uzelf, ook partnerpensioen opgebouwd. Partnerpensioen is een pensioenuitkering voor uw partner die alleen wordt uitgekeerd als u onverhoopt komt te overlijden. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen dan zo lang hij/zij leeft. Om in aanmerking te komen voor partnerpensioen, moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Heeft uw partner recht op partnerpensioen?

Als u een partner had op het moment dat u met pensioen ging, heeft het pensioenfonds standaard een voorstel gedaan om het pensioen voor uzelf (het ouderdomspensioen) en het partnerpensioen in een bepaalde verhouding om te zetten. Het partnerpensioen bedraagt standaard 70% van het ouderdomspensioen. Mogelijk heeft u een andere verhouding gekozen toen u met pensioen ging.

In de volgende gevallen heeft uw partner géén recht op een partnerpensioen:

  1. U had geen partner op het moment dat u met pensioen ging. In dat geval is het partnerpensioen dat u had opgebouwd automatisch omgezet in ouderdomspensioen voor uzelf. Uw eventuele nieuwe of toekomstige partner heeft daardoor geen recht op partnerpensioen vanuit Pensioenfonds van de KAS BANK.
  2. Degene die uw partner was op het moment dat u uit dienst ging, is niet meer uw partner. In dat geval is uw ex-partner (indien in leven) nog altijd de begunstigde van het partnerpensioen. Uw eventuele nieuwe partner heeft dan geen recht op partnerpensioen via Pensioenfonds van de KAS BANK na uw overlijden.
  3. U heeft bij pensionering gekozen het geheel of gedeeltelijk omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen voor uzelf. Uw eventuele nieuwe of toekomstige partner heeft in dat laatste geval geen (of minder) recht op partnerpensioen vanuit Pensioenfonds van de KAS BANK.