Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden. Als u uit elkaar gaat, moet u dit aan ons doorgeven. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, houdt uw (ex-)partner wel recht op het partnerpensioen dat u tijdens uw dienstverband (tot 31 december 2014) bij ons hebt opgebouwd. 

Het deel van het ouderdomspensioen dat uw partner ontvangt, noemen we ook wel bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dit bijzonder partnerpensioen vanaf het moment dat u overlijdt totdat uw ex-partner overlijdt. Uw partner kan ervoor kiezen om van dit bijzonder partnerpensioen af te zien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Let op: bent u gepensioneerd en kwam u na 31 december 2014 in dienst bij KAS BANK? Dan heeft uw partner géén recht op een pensioen van ons fonds als u komt te overlijden. 

Wat moet u doen? 

Meld uw partner af bij ons. Dat kan digitaal via Mijn Pensioencijfers. Of Stuur een brief met daarin: 

  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner 
  • de datum waarop u niet langer samenwoont 
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Let op: dit besluit is eenmalig en onherroepelijk. U en uw ex-partner kunnen hier dus niet later op terug komen.