Overlijden

Binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds van de KAS BANK is mogelijk ook het een en ander voor uw partner geregeld indien u komt te overlijden. Partnerpensioen is een levenslange pensioenuitkering voor uw achterblijvende partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen vanaf uw overlijden totdat uw partner zelf overlijdt.

Pensioenfonds van de KAS BANK neemt in principe contact op met uw partner om de uitkering(en) te regelen. Als het goed is, is uw partner bekend is bij het pensioenfonds, maar uw partner mag bij vragen natuurlijk ook zelf contact opnemen met het pensioenfonds. 

Wanneer is er recht op partnerpensioen?

Uw partner maakt aanspraak op partnerpensioen als u bij de pensionering al dezelfde partner had als bij uw overlijden. Ook is het recht op partnerpensioen afhankelijk van uw keuzes toen u met pensioen ging. In de standaardsituatie bedraagt het partnerpensioen 70% van uw pensioen. Maar mogelijk heeft u andere afspraken gemaakt. Kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl of uw partner recht heeft op partnerpensioen. En op hoeveel partnerpensioen uw partner eventueel kan rekenen indien u onverhoopt overlijdt.