Wezenpensioen

Als je overlijdt, is er naast een uitkering voor je partner (partnerpensioen) ook een uitkering voor je eventuele kinderen geregeld via het pensioenfonds. Deze uitkering heet wezenpensioen.
 
De hoogte van het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Het wezenpensioen is een tijdelijke uitkering die stopt als het kind 21 jaar wordt. Voor studerende kinderen geldt een leeftijd van maximaal 27 jaar.