Nieuw pensioenstelsel

Informatie voor (oud-)werknemers

Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

We hebben in Nederland ons pensioen goed geregeld. Toch merken we de afgelopen jaren steeds vaker dat er een aantal problemen zijn, die we moeten oplossen. Daarom komen er nieuwe regels.

Wat zijn de problemen?

 • Als het goed gaat, gaan de pensioenen niet altijd omhoog 
  We willen graag dat de pensioenen meestijgen met de prijzen, als het economisch goed gaat. Op dit moment laten de regels dat vaak niet toe.

 • Jongeren betalen nu te veel
  Jonge werknemers betalen nu eigenlijk te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen en oudere werknemers te weinig. Dat is bijvoorbeeld een probleem als jonge werknemers nu voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds. Zij krijgen dan later minder pensioen dan waarvoor zij met hun werkgever betaald hebben.

Nieuwe regels lossen deze problemen op

Vakbonden, werkgevers en het kabinet zijn het eens geworden over een aantal nieuwe regels voor ons pensioen. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat we allemaal het pensioen krijgen waarvoor we ook betaald hebben. De regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch beter gaat. Ze gaan ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

Wat blijft hetzelfde?

 • Pensioen regelen we nog steeds samen. Werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan vangen we dat samen op.
 • Je krijgt pensioen zolang je leeft.
 • Je krijgt vanaf een bepaalde leeftijd ook AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert nu niets.

Wat wordt anders?

 • Pensioen wordt eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze ook betalen.
 • Je ziet het bedrag dat voor jouw pensioen beschikbaar is: het geld dat het pensioenfonds belegt voor jouw pensioen.
 • Je pensioenfonds maakt ieder jaar een inschatting van het pensioen dat je kunt verwachten. De berekening valt elk jaar anders uit.
 • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Hierdoor gaat je verwacht pensioen ieder jaar omhoog of omlaag. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat de schommelingen zo klein mogelijk zijn.

Wat houden de nieuwe regels in?

Je pensioenpot

Werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. Het grootste deel van het geld dat jij samen met je werkgever opzij zet, gaat naar je pensioenpot bij je pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt het geld. Je pensioenpot kan daardoor groter, maar ook kleiner worden.

Van pensioenpot naar pensioen

Ieder jaar rekent het pensioenfonds je pensioenpot om naar een inschatting van je pensioen. Het geld in je pensioenpot gaat omhoog of omlaag door het resultaat van de beleggingen. Omdat het bedrag in je pot dus schommelt, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag.

Hoe berekenen pensioenfondsen het (ingeschatte) pensioen?

Ieder jaar kijkt het pensioenfonds:

 • hoeveel geld er in je pensioenpot zit
 • hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen
 • hoe oud mensen gemiddeld worden. Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen.

Op basis hiervan berekent je pensioenfonds het pensioen dat je kunt verwachten.

Er komt een reserve

Minimaal 90% van het geld dat jij en je werkgever opzij zetten voor je pensioen gaat naar je pensioenpot. De rest gaat naar een reserve. Het pensioenfonds belegt het geld dat je opzij zet. Leveren de beleggingen veel op? Dan kan een deel van de opbrengst ook naar de reserve gaan. De reserve is bedoeld om tegenvallers op te vangen als het economisch flink tegenzit. Met de reserve kan je pensioenpot aangevuld worden.

Hoe dichter bij je pensioen, hoe kleiner de schommelingen

Het geld in uw pensioenpot gaat omhoog of omlaag door het resultaat van de beleggingen. Bij jongeren levert eenzelfde bedrag erbij uiteindelijk meer op dan bij ouderen. Als het economisch slecht gaat, gaat er bij hen ook meer vanaf. De schommelingen zijn voor jongere werknemers dus (veel) groter dan voor ouderen. Jongeren hebben ook meer tijd dan ouderen om grote tegenvallers op te vangen. De kans is groot dat zij na slechte jaren ook jaren meemaken waarin het weer goed gaat met de economie. Gaat uw pensioenen omhoog of omlaag? Dan verdeelt een pensioenfonds de mee- of tegenvaller over een aantal jaren. Uw pensioen wordt dus niet in één keer lager, maar een aantal jaren achter elkaar ieder jaar een beetje. Het omgekeerde geldt ook. Als het economisch meezit, verdeelt een pensioenfonds de meevaller ook over een aantal jaren.

Van de oude naar de nieuwe regels

Nieuwe regels gelden voor alle pensioenen

De nieuwe regels gelden in principe ook voor het pensioen waarvoor je al geld opzij hebt gezet. Het geld dat je al hebt ingelegd, gaat naar je pensioenpot. Zo heb je één pensioen met dezelfde regels. Dat is duidelijk en zorgt voor minder kosten.

De gevolgen zijn voor iedereen verschillend

De overgang van de oude naar de nieuwe regels heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Deze gevolgen pakken voor iedereen anders uit. Voor mensen die nu jong zijn, zal de overgang naar de nieuwe regels niet veel uitmaken, omdat zij bijna voor hun hele pensioen volgens de nieuwe regels geld opzij gaan zetten. Voor mensen die over een paar jaar met pensioen gaan, zal de overgang naar de nieuwe regels ook niet veel uitmaken. Zij hebben al voor een groot deel van hun pensioen geld opzij gezet. De groep ertussenin gaat door de overgang naar nieuwe regels erop achteruit. Daarom krijgen zij een aanvulling.