Integratie KAS BANK naar CACEIS - Het Pensioenfonds blijft het Pensioenfonds

Sinds 7 oktober jl. zijn 97,07% van de aandelen van KAS BANK N.V. in handen van CACEIS, onderdeel van Crédit Agricole. Als gevolg hiervan is KAS BANK per 5 november jl. niet langer een beursgenoteerde onderneming bij Euronext. De volgende stap in het overnameproces is een juridische fusie in 2020.

KAS BANK zal de komende tijd steeds verder transformeren naar de Nederlandse branche van CACEIS. Hiertoe is de merknaam van KAS BANK inmiddels veranderd naar CACEIS. De voortgang van de integratie met CACEIS is te volgen op de website: www.caceis.kasbank.com

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK is echter een zelfstandige financiële instelling met een eigen bestuur. KAS BANK (en CACEIS als toekomstige rechtsopvolger) heeft geen zeggenschap over het vermogen van het fonds. De pensioenovereenkomst tussen KAS BANK en haar medewerkers en gepensioneerden zullen voorlopig niet veranderen. Daarom zal de uitvoeringsovereenkomst tussen KAS BANK en het Pensioenfonds van de KAS BANK ook niet veranderen.

Het bestuur van het Pensioenfonds van de KAS BANK bekijkt wel of de tenaamstelling van het pensioenfonds na afronding van de juridische fusie moet wijzigen. Echter, ook bij een naamswijziging blijft het pensioenfonds een zelfstandige entiteit.