Verkort Jaarverslag 2017

Pensioenfonds van de KAS BANK heeft een verkort jaarverslag opgesteld om de belangrijkste punten van het jaar 2017 weer te geven. Klik hier voor het verkorte jaarverslag.