Pensioen in het kort

Het Nederlandse pensioensysteem kent verschillende onderdelen. Uw pensioenregeling bij KAS BANK is daar een onderdeel van. Het is goed om de grote lijnen te kennen:

  • U ontvangt later een AOW-uitkering via de overheid. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. Tot 2022 stijgt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar en 3 maanden. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting van nieuwe generaties. Blijkt in de toekomst dat we onverwacht langer leven? Dan stijgt de AOW-leeftijd mee. De AOW is geen onderdeel van uw pensioenregeling bij KAS BANK.
  • Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u via Pensioenfonds van de KAS BANK een pensioenuitkering. U ontvangt dit pensioen voor de rest van uw leven. Waarschijnlijk heeft u pensioen bij verschillende werkgevers opgebouwd. In dat geval ontvangt u (als u uw pensioen niet heeft meegenomen naar uw volgende werkgever) later een pensioenuitkering van verschillende pensioenfondsen of -verzekeraars.
  • Ook is het mogelijk dat u tijdens uw loopbaan op eigen initiatief pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld via een lijfrente, banksparen of pensioenbeleggen.