Uit elkaar

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Pensioen wordt namelijk als gemeenschappelijk bezit gezien. Het pensioen moet dus worden verdeeld. Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft dit gevolgen voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Als u een samenlevingscontract ontbindt, heeft dit alleen gevolgen voor het partnerpensioen. Hoe zit dat? En wat moet u doen?

Verdeling van het ouderdomspensioen

In de wet is geregeld dat de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd, naar uw ex-partner gaat. Dit wordt verevening genoemd. U kunt samen met uw partner een andere verdeling afspreken. In dat geval moet u dat via een notaris of het echtscheidingsconvenant regelen. Ook kunt u ‘conversie’ aanvragen. Uw ex-partner krijgt dan een zelfstandig recht op pensioen via Pensioenfonds van de KAS BANK. Dit geldt niet bij het ontbinden van een samenlevingscontract.

Pensioenfonds van de KAS BANK kan de betaling regelen

Wilt u dat Pensioenfonds van de KAS BANK de betaling aan uw ex-partner regelt? Dan moet u binnen twee jaar na uw scheiding het pensioenfonds op de hoogte brengen van de scheiding. Dat doet u door het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op te sturen, samen met een kopie van het echtscheidingsconvenant. Als u het pensioenfonds niet op de hoogte stelt, heeft u ex-partner natuurlijk nog steeds recht op een deel van het ouderdomspensioen. U moet dan alleen tegen de tijd dat u met pensioen gaat zelf de betaling regelen.

Verdeling van het partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tijdens de relatie mogelijk is opgebouwd wordt gereserveerd voor uw ex-partner. Dat geldt voor zowel een huwelijk en geregistreerd partnerschap als voor een samenlevingscontract. Als u uit elkaar gaat, gaat het gehele partnerpensioen naar uw ex-partner. We noemen dit bijzonder partnerpensioen.