Verandert je situatie?

Met pensioen

Je stopt met werken en gaat met pensioen. Je bouwt dan geen pensioen meer op.

Wat is er geregeld?

  • je ontvangt elke maand ouderdomspensioen van ons
  • vanaf een bepaalde leeftijd ontvang je elke maand AOW-pensioen van de overheid

Wanneer je zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen, dan krijg je ook een uitkering van de bank of verzekeraar waar je dit geregeld hebt.

Wat betekent dit voor je partner- en wezenpensioen?

Ben je vóór dat je met pensioen ging:

  • getrouwd,
  • een geregistreerd partnerschap aangegaan, of
  • Is je partner voor die tijd bij ons aangemeld en door ons geaccepteerd

Dan heeft je partner mogelijk recht op partnerpensioen via ons pensioenfonds als je overlijdt.

Ga je na jouw pensioen samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft je partner géén recht op partnerpensioen na jouw overlijden.

Klein pensioen?

Is je pensioen lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van je pensioen voorstellen om je pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. Je kunt zelf bepalen of je hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

Je krijgt de waarde van je pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op je bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als je het geld nu hard nodig hebt of als je verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • Je krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor je eventuele partner vervalt. Je partner ontvangt daardoor geen uitkering, mocht je komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat je door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvang je bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kunnen deze verlaagd worden. Wij raden je aan dit na te vragen bij de instantie die aan jou de uitkering of de toeslag betaalt. Wij weten dat niet.

Wat kun je verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor je regelen. Je kunt jouw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.