Om alle pensioenen nu en later te kunnen uitkeren, is heel veel vermogen nodig. Het grootste deel van dit vermogen wordt gevormd door rendementenHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar. op beleggingen die gedurende je actieve loopbaan worden gerealiseerd. Het andere deel door de pensioenpremies. 

Kostendekkende premie

De premie die wij van jou en je werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Hoeveel premie?

De pensioenpremie is vastgesteld op een bepaald percentage van je brutoloon. Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.) staat hoeveel pensioen je opbouwt voor de premie die je betaalt.

Verdeling tussen werkgever en werknemer

CACEIS Bank S.A. neemt het grootste deel van deze premie voor haar rekening. Je betaalt zelf een kleiner deel. CACEIS Bank S.A. betaalt de eerste 15% van de totale premie. Van het resterende deel van de premie betalen werknemers en werkgever elk de helft. De premie van de werknemers is gemaximeerd op 5% van de pensioengrondslagPensioengrondslag is het fulltime salaris min de franchise.  . Dit is je jaarsalaris (gemaximeerd op € 128.810) minus de franchiseIedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouw je over een deel van je inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise.. De franchise is in 2023 € 17.319.

Hoe betaal je?

Jouw bijdrage aan je pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op je bruto maandsalaris. Op je loonstrook zie je precies hoeveel je betaalt. Je werkgever maakt je bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van jou en je werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Ben je arbeidsongeschikt?

Als je minder of helemaal niet meer kunt werken doordat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, bouw je toch pensioen op bij ons fonds. Voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, hoef je geen pensioenpremie te betalen. De percentages en voorwaarden die hierbij gelden, vind je in het pensioenreglement.