Verandert je situatie?

Uit dienst

Je bent nog niet met pensioen en gaat uit dienst. Dat heeft altijd gevolgen voor je pensioen. Je bouwt geen pensioen meer op bij ons fonds. Voor mensen die uit dienst gaan omdat zij arbeidsongeschikt zijn, gelden andere regels.

Je gaat uit dienst

Als je uit dienst gaat, bouw je in principe geen pensioen meer op bij ons. Wat er met je pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog je opgebouwde pensioen is op het moment dat je uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat je krijgt als je uit dienst gaat. Je kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van je pensioen.

1) Je pensioen is lager dan € 592,51 (2024)

Het ouderdomspensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot je uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met jou mee naar je nieuwe baan. Elk jaar nadat je uit dienst bent gegaan, kijken we of je ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij je pensioen over. Daar hoef je niets voor te doen. Je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen jij erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als je geen pensioenopbouw hebt via een nieuwe baan, blijft je pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of je situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Als het pensioen na die periode nog bij ons staat, krijg je van ons een brief met de vraag of je wilt dat wij het pensioen in één keer uitbetalen.

2) Je pensioen is hoger dan € 592,51 (2024)

Het pensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot je uit dienst ging, blijft voor je staan. Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor je beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht lees je hoeveel pensioen jij en je eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat kun je doen?

Als je uit dienst gaat, ontvang je een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier.

Wat kun je verder doen?

Als je een nieuwe baan vindt, ga je waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. Je kunt dan het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen. Je moet deze aanvraag indienen bij je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Om te kunnen kiezen wat je het beste kunt doen met je opgebouwde pensioen, kun je de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt je daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Documenten.