Ouderdomspensioen

Tijdens uw dienstverband bij KAS BANK heeft u pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Dit pensioen wordt tijdens uw pensioen maandelijks aan u uitgekeerd. U ontvangt deze pensioenuitkering zolang u leeft. Vanuit de overheid krijgt u een AOW-uitkering. Ook deze uitkering ontvangt u tot uw overlijden.

De hoogte van uw pensioen hangt af van aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd bij KAS BANK en de hoogte van uw salaris tijdens die loopbaan. In principe staat de hoogte van uw pensioen vast. Omdat u belasting betaalt over uw pensioen, kan het zijn dat u in een kalenderjaar meer of juist minder pensioen krijgt. Dit komt doordat de belastingregels kunnen veranderen. In de uitkeringsspecificatie die u ieder jaar ontvangt ziet u hoeveel pensioen u krijgt.

Uw pensioen wordt mogelijk ieder jaar iets minder waard. Dat komt doordat de prijzen meestal jaarlijks stijgen (inflatie). U kunt dan voor hetzelfde pensioeninkomen dus elk jaar iets minder kopen. Pensioenfonds van de KAS BANK probeert daarom ieder jaar de pensioenen (gedeeltelijk) aan te passen aan de gestegen prijzen. Dit kan echter alleen als de financiële situatie van het fonds het toelaat. De afgelopen jaren is geen of slechts gedeeltelijke indexatie toegekend. De verwachting is dat ook in de nabije toekomst niet of nauwelijks toeslag kan worden verleend.