Het pensioenfonds

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om een zo goed pensioen voor jou te regelen. Dat doen we door jouw pensioengeld te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk, waarbij risico, rendement en duurzaamheid in verhouding staan. Hoe ons fonds belegt, staat in het strategisch beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Over het algemeen stijgen de prijzen in Nederland. Daardoor kun je steeds minder kopen voor hetzelfde geld. Dit noemen we inflatie. Ons pensioenfonds wil jouw opgebouwde pensioen graag uitbetalen én dit pensioen mee laten stijgen met de inflatie. Dat is alleen mogelijk als we pensioenpremies beleggen. Anders zou je pensioen veel lager uitvallen of zou je meer pensioenpremie moeten betalen. Met beleggen zijn we niet alleen maar uit op een zo hoog mogelijk rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar.. We maken steeds zorgvuldig de afweging of het verwachte rendement wel opweegt tegen de risico's.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur heeft investeringsovertuigingen geformuleerd die de richting van het te voeren beleggingsbeleid aangeven. Deze overtuigingen vormen de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen worden aan deze uitgangspunten getoetst.

De investeringsovertuigingen luiden op hoofdlijnen als volgt:

 1. Risico versus rendement: Beleggingsrisico wordt op lange termijn beloond.
 2. Stabiele ontwikkeling van het rendement over de tijd is belangrijk.
 3. Diversificatie is belangrijk.
 4. Asset allocatie: Asset allocatie is de belangrijkste keuze in relatie tot het uiteindelijke rendement.
 5. Actief versus passief: Consistent outperformance genereren is moeilijk.
 6. Illiquide beleggingen: Voor illiquide beleggingen wordt een extra vergoeding vereist.
 7. Bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de lange termijn behalen betere resultaten dan bedrijven die dat niet doen.
 8. Derivaten: Het gebruik van derivaten is primair gericht op het reduceren van risico’s.
 9. Transparantie: Het bestuur belegt alleen in categorieën en strategieën die het bestuur begrijpt.
 10. Kosten: Kostenbeheersing is belangrijk.
 11. Organisatie: Een sterke organisatie draagt bij aan het rendement.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doen de volgende externe partijen: NN IP (obligaties), ACTIAM (aandelen), Amundi (opkomende landen obligaties) en ASR (hypotheken).

Bij het selecteren van onze vermogensbeheerders kijken wij onder andere naar ESG (integratie, track record en rapportage).

Verantwoord beleggen

In het beleggingsbeleid houdt ons fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe dat gebeurt staat op de pagina Verantwoord beleggen.