Nieuw pensioenstelsel

Wat betekent dit voor jou?

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor je AOW en pensioen? Op deze pagina lees je hier meer over. Nog niet alles is bekend. Maar we vertellen je graag wat we wel al weten.

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) in de Tweede Kamer aangenomen. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.

Tijdlijn

Bekijk de tijdlijn om te zien wat er al is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.