Het pensioenfonds

Kosten pensioenfonds

Ons pensioenfonds is een financiële instelling, maar géén commercieel bedrijf. Er is geen winstoogmerk. Het geld dat ons fonds verdient met beleggen, gaat naar je pensioen.

Verschillende kosten

Om je pensioen te beheren, maken we kosten. Denk daarbij aan de kosten voor:

  • een goede administratie van je gegevens
  • communicatie naar alle deelnemers
  • het beheer van de beleggingen

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen, kunnen we ze per deelnemer zo laag mogelijk houden.

Zo laag mogelijk

Ons fonds probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door efficiënt te werken. De kosten worden op verschillende manieren gerapporteerd:

  1. kosten voor pensioenbeheer: dat zijn de kosten die ons fonds maakt voor de administratie, communicatie, bestuur en de toezichtskosten. In 2022 bedroegen de kosten voor pensioenbeheer € 173,13 per deelnemer.

  2. kosten voor vermogensbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt om het pensioengeld te beleggen. In 2022 bedroegen deze kosten 0,41% van het gemiddeld belegd vermogen.

  3. transactiekosten: dit zijn kosten die het fonds maakt met het aan- en verkopen van beleggingen. In 2022 bedroegen deze kosten 0,14% van het gemiddeld belegd vermogen.

Meer weten?

Meer informatie over hoeveel kosten er zijn, kun je lezen in het jaarverslag.