Nieuws

Wet toekomst pensioen naar de Tweede Kamer

Minister Schouten (SZW) heeft de uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019 in de Wet toekomst pensioenen woensdag 30 maart naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen (WTP) is 1 januari 2023.

De uitwerking van de Wet toekomst pensioenen wordt naar verwachting nog eind deze week ter consultatie voorgelegd. Uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid zijn daarbij belangrijkste thema’s, evenals voldoende ruimte voor pensioenfondsbestuurders om keuzes te kunnen maken die in het belang zijn van hun specifieke deelnemersgroep.

Vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen pensioenfondsen in 2022 tijdelijk de mogelijkheid om de pensioenen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% om een verantwoorde, uitlegbare en evenwichtige overstap mogelijk te maken.