Nieuws

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel

De Eerste Kamer heeft groen licht gegeven voor de Wet Toekomst Pensioenen. Daarmee is de grootste hervorming van het pensioenstelsel ooit een feit. De nieuwe wet is vanaf 1 juli 2023 van kracht. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is met een jaar verschoven en moet uiterlijk 1 januari 2028 afgerond zijn. Dit om ‘filevorming’ bij de transitie te voorkomen.

Pensioenfonds van de KAS BANK is een gesloten pensioenfonds omdat er vanaf 1 mei 2023 geen nieuwe pensioenopbouw meer plaatsvindt door de invoering van de nieuwe pensioenregeling van CACEIS Nederland. Het is nu nog niet bekend of we de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen maken. Dat hangt onder meer af of sociale partners het pensioenfonds verzoeken om de bestaande pensioenrechten in te varen naar het nieuwe stelsel.

Ondertussen gaan we informatie bij jullie, onze deelnemers, verzamelen. Dit gaan we na de zomer doen met een risicopreferentieonderzoekOnderzoek dat het pensioenfonds laat uitvoeren om meer zicht te krijgen op de manier waarop deelnemers aankijken tegen het nemen van risico’s als het gaat om jouw pensioen. De resultaten van het onderzoek worden door het bestuur van het pensioenfonds gebruikt om richting te geven aan keuzes over de toekomst van het pensioenfonds.. Jouw stem is belangrijk en wordt door het bestuur gehoord. Doe dus mee aan het onderzoek. We houden je op de hoogte van het onderzoek, de uitkomsten van dit onderzoek en de toekomst van het pensioenfonds.