Het pensioenfonds van de KAS BANK is in herstel

Mede dankzij de lage stand van de rente, is de beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds van de KAS BANK in herstel. Per kwartaal wordt gemeten of de beleidsdekkingsgraad boven het vereist eigen vermogen (VEV) staat. Per 30 september 2019 kent het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad van 113,8% en een VEV van 114,2%. Het pensioenfonds gaat een herstelplan schrijven, om uit herstel te komen. Dit staat los van de kortingen die mogelijk in de pensioensector spelen. Daarvoor dient de beleidsdekkingsgraad een geruime tijd onder de 104,3% te staan, wat nu niet aan de orde is.