Pensioenfonds van de KAS BANK indexeert pensioenen van actieven met 0,92% en inactieven 0,46%

Indexatie

Doordat de prijzen in de loop van de jaren stijgen (inflatie) neemt de koopkracht van de opgebouwde pensioenrechten af. Voor mensen die gepensioneerd zijn is dit snel merkbaar. Mensen die nog pensioen opbouwen merken dit pas op het moment dat ze met pensioen gaan.

Zelfs bij lage inflatie zijn de gevolgen voor de waarde van het pensioen al snel aanzienlijk: bij een inflatie van 2% per jaar verliest een pensioen in 5 jaar tijd 10,4% aan waarde. Van € 1.000 koopkracht resteert dan nog € 896 na 10 jaar nog € 781.

De dekkingsgraad geeft aan hoeveel het vermogen van het pensioenfonds meer bedraagt dan de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 110% heeft een pensioenfonds bij de actuele rekenrente 10% meer vermogen dan nodig om op lange termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Om koopkrachtverlies tegen te gaan streven pensioenfondsen ernaar om de opgebouwde pensioenrechten voor de prijsontwikkeling te compenseren d.m.v. indexatie. De mate waarin dit mogelijk is hangt af van de dekkingsgraad. Indexatie is niet toegestaan als de dekkingsgraad beneden 110% ligt. Bij een dekkingsgraad boven 110% kan gedeeltelijk worden geïndexeerd. Boven 125% kan volledig geïndexeerd worden. Als de dekkingsgraad langdurig beneden 100% ligt moeten de opgebouwde pensioenrechten worden verlaagd.

Opbrengst beleggingen en premie

Ontvangen premies en inkomsten uit beleggingen zijn van grote invloed op de dekkingsgraad. Bij de meeste pensioenfondsen is indexatie alleen mogelijk als de opbrengst van de beleggingen en de ontvangen premie meer bedragen dan de inkomsten die nodig zijn voor de opbouw en toename (“oprenting”) van de opgebouwde rechten. Door de langdurig lage rente is dit voor veel pensioenfondsen niet of nauwelijks te realiseren.

Onderstaand overzichtje van DNB laat zien hoe de Nederlandse pensioensector er voor staat. Conclusie is dat voor 78% van de mensen die pensioen opbouwen of ontvangen indexatie niet mogelijk is; voor 61% van de mensen dreigt er zelfs korting van de opgebouwde pensioenrechten.

Indexatie Aantal fondsen Aantal deelnemers
x mln
Percentage
Volledig 25 0,3 2%
Gedeeltelijk 87 3,4 20%
Geen 46 2,8 17%
Kortingskans 47 10,1 61%
    16,6 100%

 

Pensioenfonds van de KAS BANK gaat indexeren

Pensioenfonds Kas Bank streeft naar indexatie van de opgebouwde pensioenrechten. Het beleid van het pensioenfonds is om de ruimte die er op basis van de regels van DNB voor indexatie is volledig te benutten en de prijsindex voor de gezinsconsumptie (cpi) zoveel mogelijk te volgen. Als er na indexatie op basis van de cpi nog ruimte overblijft dan wordt deze gebruikt om achterstand in indexatie vanaf 2016 in te halen (voor zover de regels van DNB dit toestaan).

De indexatie verschilt voor actieven en inactieven. Reden hiervoor is o.a. de opslag op de premie die de sponsor voor de actieven betaalt.

In 2016 was er geen ruimte voor indexatie omdat het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad had en “in herstel” was. De prijsindex over 2016 bedroeg 0,69%.

Eind 2017 bedroeg de (beleids)dekkingsgraad 115% en het pensioenfonds was daarmee ook “uit herstel”. Bij deze dekkingsgraad kan in 2018 gedeeltelijk worden geïndexeerd: 0,92% voor actieven en 0,46% voor inactieven. De indexatie zal per 1 juli plaatsvinden. De prijsindex over 2017 bedroeg 0,98%. De indexatie achterstand vanaf 2016 bedraagt voor zowel actieven als inactieven -1.67%.