Impact van de inval van Rusland in Oekraïne op de beleggingen van Pensioenfonds van de KAS BANK.

Ons pensioenfonds heeft geen beleggingen in Rusland en Oekraïne. Hierdoor is het directe effect van de gebeurtenissen in Oekraïne op onze beleggingen klein.

De gebeurtenissen in Oekraïne hebben naast grote humanitaire gevolgen ook impact op de economie en de financiële markten. Wat de exacte gevolgen zullen zijn is nu niet te voorspellen. Er is veel onzekerheid, waardoor de aandelenkoersen zijn gedaald. Daarnaast zijn de prijzen op de grondstofmarkten sterk gestegen, doordat Europa voor een gedeelte van de energievoorziening afhankelijk is van Rusland. Dit zal er op korte termijn toe leiden dat de inflatie nog verder zal toenemen.

Het bestuur houdt de situatie op de financiële markten blijvend in de gaten en zal actie ondernemen als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.