Het pensioenfonds

Klachten en geschillen

Ons fonds voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over:

  • de manier waarop je bent behandeld of geïnformeerd (klacht)
  • de manier waarop het pensioenreglement wordt toegepast (geschil)

1. Een klacht of geschil indienen

Wanneer je een klacht of geschil hebt, dan kun je ons dat schriftelijk via e-mail of per post laten weten:

AZL t.a.v. Pensioenfonds van de KAS BANK
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie je klantnummer en telefoonnummer nodig. Je klantnummer vind je op de brieven die je van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met je klacht of geschil?

Je ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging op je klacht of geschil. Klachten worden in principe binnen tien werkdagen afgehandeld. Als dat niet zo is, ontvang je van ons bericht. Hierin staat wanneer wij denken je klacht te kunnen afhandelen.

3. Als je het er niet mee eens bent

Ben je het niet eens met het besluit op een klacht of geschil? Dan kun je binnen 6 weken schriftelijk, mondeling of per e-mail bezwaar indienen bij het bestuur. Het bestuur streeft ernaar om binnen 6 weken een besluit te nemen.

4. Bij afwijzing: Geschillen Instantie Pensioenen (GIP)

Wanneer je het niet eens bent met het besluit (klacht of geschil), dan kun je terecht bij de Geschillen Instantie Pensioenen (GIP). Dit is een onafhankelijke instantie die geschillen behandelt tussen deelnemers en hun pensioenfonds over de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement.

Je kan pas een beroep doen op het GIP als je onze klachtenprocedure helemaal hebt doorlopen. De indiening dient binnen één jaar na afronding van de klachtenprocedure te worden ingediend.

Zie voor meer informatie op de website van GIP: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

Meer informatie

Meer informatie lees je in het Reglement van de klachten- en geschillencommissie en in het Pensioenreglement. Beide documenten staan op de pagina Documenten.