Nieuw pensioenstelsel

Informatie voor gepensioneerden

Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

We hebben in Nederland ons pensioen goed geregeld. Toch merken we de afgelopen jaren steeds vaker dat er een aantal problemen zijn, die we moeten oplossen. Daarom komen er nieuwe regels.

Wat zijn de problemen?

 • Als het goed gaat, gaan de pensioenen niet altijd omhoog
  We willen graag dat de pensioenen meestijgen met de prijzen, als het economisch goed gaat. Op dit moment laten de regels dat vaak niet toe.
 • Jongeren betalen nu te veel
  Jonge werknemers betalen nu eigenlijk te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen en oudere werknemers te weinig. Dat is bijvoorbeeld een probleem als jonge werknemers nu voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds. Zij krijgen dan later minder pensioen dan waarvoor zij met hun werkgever betaald hebben.

Nieuwe regels lossen deze problemen op

De nieuwe regels zorgen ervoor dat we allemaal het pensioen krijgen waarvoor we ook betaald hebben. De regels zorgen er ook voor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch beter gaat. Ze gaan echter ook eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

Wat blijft hetzelfde?

 • Pensioen regelen we nog steeds samen. Werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. En gaat het niet goed met de economie? Dan vangen we dat samen op.
 • U krijgt pensioen zolang u leeft.
 • Iedereen krijgt vanaf een bepaalde leeftijd ook AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert nu niets.

Wat wordt anders?

 • Pensioen wordt eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze ook betalen.
 • U ziet het bedrag dat voor uw pensioen beschikbaar is: het geld dat het pensioenfonds belegt voor uw pensioen.
 • Pensioen gaat meebewegen met de economie. Hierdoor gaat uw pensioen ieder jaar omhoog of omlaag. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat de schommelingen zo klein mogelijk zijn.

Van de oude naar de nieuwe regels

Nieuwe regels gelden voor alle pensioenen

De nieuwe regels gaan in principe gelden voor alle pensioenen. Ook voor het pensioen van iedereen die al met pensioen is.

Uw pensioenpot

U bent met pensioen en u krijgt pensioen uit uw pensioenpot.

Uw pensioen schommelt minder

Het geld in uw pensioenpot gaat omhoog of omlaag door het resultaat van de beleggingen. Gaat uw pensioen omhoog of omlaag? Dan verdeelt het pensioenfonds de mee- of tegenvaller over een aantal jaren. Uw pensioen wordt dus niet in één keer lager, maar een aantal jaren achter elkaar ieder jaar een beetje. Het omgekeerde geldt ook. Als het economisch meezit, verdeelt een pensioenfonds de meevaller ook over een aantal jaren.