Nieuw pensioenstelsel

Wat verandert er aan je pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK?

Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor je van Pensioenfonds van de KAS BANK is op dit moment nog niet duidelijk.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel in december 2022 al goedgekeurd. De Eerste Kamer volgde in mei 2023. De nieuwe wet is daarom op 1 juli 2023 in werking getreden. Pensioenfondsen hebben vervolgens tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitieve pensioenakkoord zullen gelden.

Het besluit om over te gaan op het nieuwe stelsel is nog niet genomen door Pensioenfonds van de KAS BANK.

De sociale partners (de werkgever en de vakbonden) besluiten uiteindelijk over de opzet van de pensioenregeling van Pensioenfonds van de KAS BANK in het nieuwe stelsel. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.