Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt vanaf het moment dat je stopt met werken. Je pensioen bestaat uit drie onderdelen:

  1. AOW-uitkering van de overheid
  2. Pensioen via je werkgever
  3. Zelf opgebouwd extra pensioen bij een bank of verzekeraar

Wanneer we spreken over pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat je via KAS BANK bij het Pensioenfonds van de KAS BANK hebt opgebouwd.

Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. AOW-uitkering van de overheid

Wanneer je stopt met werken, ontvang je in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat je (onder voorwaarden) een uitkering van de overheid krijgt:

  • als je met pensioen gaat
  • als je arbeidsongeschikt raakt, of
  • als je partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

  • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet): ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd
  • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen): ontvang je als je arbeidsongeschikt raakt
  • Anw Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene nabestaandenwet): kan je (ex-)partner krijgen na je overlijden

Voor alle drie de uitkeringen gelden voorwaarden. Wil je weten of je in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (informatie over de AOW en Anw) of UWV (informatie over de WIA).

2. Pensioen via je werkgever

Daarnaast bouw je via je werk pensioen op bij een pensioenfonds of verzekeraar. Ben je vóór 1 november 2020 in dienst gekomen van het door CACEIS overgenomen KAS BANK, dan bouwde je pensioen op bij ons fonds, het Pensioenfonds van de KAS BANK. Wanneer je met pensioen gaat, ontvang je van ons fonds een pensioenuitkering. Ben je op of na 1 november 2020 bij de bank in dienst gekomen, dan bouw je pensioen op bij a.s.r pensioen. Hierover vind je meer informatie op deze website.

Het Pensioenfonds van de KAS BANK is een gesloten fonds. Dat betekent dat er sinds de juridische fusie tussen KAS BANK N.V. en CACEIS Bank S.A. op 1 november 2020 géén nieuwe deelnemers meer worden toegelaten tot het pensioenfonds.

3. Zelf extra pensioen opbouwen bij een bank of verzekeraar

Je kunt ook zelf zorgen voor een aanvulling op je pensioen. Bijvoorbeeld omdat het pensioen dat je later krijgt niet voldoende is. Dit kun je doen door extra te sparen, te beleggen of bijvoorbeeld een lijfrente af te sluiten bij een verzekeraar. Een financieel adviseur kan je daar meer over vertellen.