Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als wij er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw pensioen verhoogd met maximaal de algemene prijsstijgingen. Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.

De indexaties in de afgelopen jaren

De indexatie verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar: Vanaf: De prijzen stegen toen met:
2022: 7,52% Betreft de indexatie die per 1-7-2023 is toegekend over 2022 10%
2021: 2,27% Betreft de indexatie die per 1-7-2022 is toegekend over 2021 2,7%
2020: 0% Betreft de indexatie die per 1-7-2021 is toegekend over 2020 2,7%
2019: 0,52% Betreft de indexatie die per 1-7-2020 is toegekend over 2019 2,6%
2018: 0,89% Betreft de indexatie die per 1-7-2019 is toegekend over 2018 1,7%
2017: 0,46% Betreft de indexatie die per 1-7-2018 is toegekend over 2017 1,4%