Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden recht hebben op een uitkering van het pensioenfonds.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen. Een (eventuele) ex-partner kan recht hebben op een deel van het partnerpensioen en/ of het ouderdomspensioen.

Bij ons pensioenfonds is het nabestaandenpensioen verzekerd. Was u op 31 december 2014 bij de KAS BANK in dienst? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u komt te overlijden. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen. Kwam u na 31 december 2014  in dienst bij KAS BANK? In dat geval ontvangen uw nabestaanden géén pensioen van ons fonds.

Uw partner en uw kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANWUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Dit bedrag staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. U kunt dit overzicht ook downloaden van deze website. Log hiervoor in bij Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een kopie van de overlijdensakte te sturen.