Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet is geregeld:

  1. Uw ex-partner heeft mogelijk recht op een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

Via de gemeente ontvangt ons fonds automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Op basis van deze melding regelt ons fonds automatisch een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner, zoals wettelijk geregeld. Uw ouderdomspensioen verandert niet automatisch. Daar moet u iets voor doen.

1. Bijzonder partnerpensioen

Wanneer u en uw partner scheiden, houdt uw (ex-)partner wel recht op het partnerpensioen dat u tijdens uw dienstverband (tot 31 december 2014) bij ons hebt opgebouwd. Bent u na 31 december 2014 in dienst gekomen bij KAS BANK? Dan heeft uw partner géén recht op een pensioen van ons fonds.

Het deel van het ouderdomspensioen dat uw partner ontvangt, noemen we ook wel bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dit bijzonder partnerpensioen vanaf het moment dat u overlijdt totdat uw ex-partner overlijdt. Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maakt over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

  • U kunt de scheiding en alle afspraken aan ons doorgeven via Mijn Pensioencijfers, of
  • Uw ex-partner stuurt ons het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle benodigde documenten per e-mail of per post
  • Na ontvangst bekijken wij of we kunnen instemmen met het besluit. U ontvangt van ons een bevestiging.

Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner mogen het ouderdomspensioen in tweeën delen. U dient dit binnen 2 jaar na de scheiding via een formulier aan ons door te geven, maar het liefst zo snel mogelijk. Dit formulier vindt u in Mijn Pensioencijfers. Vanaf het moment dat wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode.
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor je ex-partner. Het pensioen van je ex-partner staat dan los van jouw eigen pensioen..

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers