Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

  1. AOW-uitkering van de overheid
  2. Pensioen via één of meer pensioenfonds(en) of –verzekeraars, afhankelijk van het aantal werkgevers waarbij u pensioen hebt opgebouwd gedurende uw loopbaan
  3. Van een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer we spreken over pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u bij Pensioenfonds van de KAS BANK hebt opgebouwd. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. AOW-uitkering van de overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontvangt u geen salaris meer. In Nederland is in de wet geregeld dat u (onder voorwaarden) een uitkering van de overheid krijgt:

  • als u met pensioen gaat,
  • als u arbeidsongeschikt raakt, of
  • als uw partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

  • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd
  • ANW Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw (ex-)partner krijgen na uw overlijden

Voor alle twee de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioen via uw werkgever

Uw werkgever hield maandelijks geld in op uw salaris voor uw aanvullende pensioen. Dit was uw eigen bijdrage in de pensioenpremie. Uw werkgever betaalde ook premie voor de opbouw van uw pensioen. Nu u met pensioen bent, ontvangt u van het pensioenfonds en/of van een pensioenverzekeraar een aanvullend pensioen.

Kwam u vóór 1 november 2020 in dienst bij KAS BANK, dan bouwde u pensioen op bij ons fonds, Pensioenfonds van de KAS BANK, en ontvangt u van ons een pensioenuitkering. Kwam u op of na 1 november 2020 bij de bank in dienst of hebt u ervoor gekozen over te stappen, dan hebt u pensioen opgebouwd bij a.s.r pensioen. In het geval u een pensioenuitkering van dit pensioenfonds ontvangt, vindt u hierover meer informatie op deze website.

3. Zelf extra pensioen opbouwen bij een bank of verzekeraar

Misschien hebt u, toen u nog werkte, ook zelf extra pensioen geregeld. U kunt hebben bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer u dit hebt gedaan, krijgt u extra inkomen van uw bank of verzekeraar.