Eerder met pensioen

Als u geen actie onderneemt gaat uw pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK in op 68-jarige leeftijd. Maar mogelijk wilt u uw pensioen eerder ontvangen. Die mogelijkheid bestaat binnen de pensioenregeling van KAS BANK.

U kunt, op zijn vroegst, al op 60-jarige leeftijd uw pensioen laten ingaan. Uiteraard is het wel zo dat uw pensioen lager wordt naarmate u eerder met pensioen gaat. Het pensioenfonds hanteert daarvoor actuariële tabellen, maar als vuistregel kunt u aanhouden dat uw pensioen ongeveer 7% omlaag gaat voor elk jaar dat u uw pensioen eerder laat ingaan.

Als u eerder met pensioen wilt gaan, moet u dat minstens zes maanden van tevoren kenbaar maken bij Pensioenfonds van de KAS BANK. U moet daarvoor het wijzigingsformulier gebruiken dat u bij AZL kunt opvragen.