Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt je pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hierin vind je onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop je met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor jou, je partner en kinderen
  • de opbouw van je pensioen
  • de manieren waarop je het pensioen op maat kunt maken als je met pensioen gaat
  • hoe je pensioen zijn waarde behoudt

Ons fonds voert deze pensioenregeling uit en de afspraken uit de regeling zijn vastgelegd in het pensioenreglement.

Sinds 1 mei 2023 is het Pensioenfonds van de KAS BANK een gesloten fonds.

Vanaf 1 mei 2023 bouw je als werknemer van CACEIS geen pensioen meer op bij Pensioenfonds van de KAS BANK, maar bij a.s.r.

De bij ons pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken blijven wij voor je beheren. Er komt geen premie meer binnen, maar deze aanspraken betalen wij uit op het moment dat dit aan de orde is.
Het ouderdomspensioen heeft een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.