Soorten pensioen

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor je kinderen als je komt te overlijden. Dit noemen we wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Je kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 21e. In sommige gevallen kan je kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als je kind:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt
  • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is

Log in op Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor je kinderen.