Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor je (ex-)partner als je komt te overlijden tijdens je actieve opbouw bij ons pensioenfonds. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Je partner ontvangt dit pensioen zolang als hij of zij leeft. Heeft je partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Heeft je partner recht op partnerpensioen?

Bij ons pensioenfonds is het partnerpensioen verzekerd als je komt te overlijden tijdens je deelnemerschap. Nabestaandenpensioen is  niet  verzekerd als je overlijdt na einde deelnemerschap, behoudens werknemers die op 31-12-2014 in dienst waren bij KAS BANK.

Je partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als je, voordat je met pensioen of uit dienst ging:

  • bent getrouwd, of
  • je partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente, en
  • je partner bij ons hebt aangemeld en wij je partner hebben geaccepteerd

Woon je samen? Dan heeft je partner alleen recht op partnerpensioen als jullie een notariële samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten en je op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente. Ook moet je partner bij ons zijn aangemeld. Log in op Mijn Pensioencijfers en controleer of je partner bij ons is geregistreerd. Hier zie je ook hoeveel pensioen er voor je partner is geregeld. Is je partner nog niet aangemeld? Ook dit kun je regelen via Mijn Pensioencijfers.

De hoogte van het partnerpensioen

Je ziet op je Uniform Pensioenoverzicht, Mijn Pensioencijfers en/of www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel partnerpensioen je partner krijgt als je overlijdt.