Hoeveel pensioen krijg je?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar jouw opgebouwde pensioenrechten te verhogen. Dat noemen we toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat jouw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhogingen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben je pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar: Vanaf: De prijzen stegen toen met:
2022: 7,52% Betreft de indexatie die per 1-7-2023 is toegekend over 2022 10%
2021: 2,68% Betreft de indexatie die per 1-7-2022 is toegekend over 2021 2,7%
2020: 0% Betreft de indexatie die per 1-7-2021 is toegekend over 2020 2,7%
2019: 1,05% Betreft de indexatie die per 1-7-2020 is toegekend over 2019 2,6%
2018: 1,72% Betreft de indexatie die per 1-7-2019 is toegekend over 2018 1,7%
2017: 0,92% Betreft de indexatie die per 1-7-2018 is toegekend over 2017 1,4%

Wanneer krijg je een verhoging?

Je hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt je opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen. Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dat hangt af van onze financiële positie.

De volgende toeslagmaatstaf wordt als leidraad bij de vaststelling van de hoogte van de toeslagverlening gebruikt:

  • De toeslagverlening vindt plaats aan de hand van het CBS- Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.
  • De hoogte van deze maatstaven wordt gebaseerd op de periode december-december voorafgaand aan het moment van toekenning van de toeslag.

Het beschikbare toeslagbudget wordt als volgt verdeeld:

  • bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 125% ratio 2:1 (actieven: inactieven)
  • bij een beleidsdekkingsgraad boven 125% ratio 1:1 (actieven: inactieven)