Verandert je situatie?

Minder werken

Ga je (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor je pensioen.

Betaald verlof

Als je salaris tijdens je verlof wordt doorbetaald (zoals bij vakanties, zwangerschaps-, vitaliteits- en ouderschapsverlof), verandert er niets aan je pensioenopbouw. Je werkgever betaalt dan gewoon je pensioenpremie en op jouw salaris wordt je eigen bijdrage in de pensioenregeling ingehouden.

Onbetaald verlof

Doordat je minder werkt, ontvang je minder salaris en bouw je minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in je pensioenopbouw.

Werk je bijvoorbeeld voor 80%, dan bouw je ook voor 80% pensioen op. Dit geldt voor je:

  • Ouderdomspensioen
  • Partnerpensioen
  • Wezenpensioen
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat moet je doen?

Maak afspraken met je werkgever als je in deeltijd wilt gaan werken. Je werkgever geeft dit aan ons door.

Wat kun je verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor je regelen. Je kunt je persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.