Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als je ziek of arbeidsongeschikt wordt en daardoor niet meer (volledig) kunt werken, hebben wij ook pensioen voor je geregeld als je actief pensioen opbouwt bij ons pensioenfonds.

Pensioen voor later

De eerste twee jaar val je onder de Ziektewet en wordt je salaris doorbetaald. Daarna stopt je salaris en ontvang je een uitkering van UWV. Omdat de opbouw van je pensioen gekoppeld is aan je salaris, zou je in principe geen pensioen meer opbouwen. Daarvoor is in onze pensioenregeling wat geregeld. Ons pensioenfonds heeft een verzekering die ervoor zorgt dat je gewoon pensioen opbouwt als je arbeidsongeschikt raakt. Hiervoor hoef je geen premie te betalen.

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan geldt de verzekering voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. De precieze percentages van voortzetting van je pensioenopbouw bij bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid vind je in artikel 19 van het pensioenreglement.

Hoeveel pensioen?

Log in op Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor jou is geregeld bij ons fonds.