Wat doen we voor u?

Pensioenfonds van de KAS BANK voert de pensioenregeling uit van KAS BANK. Dat betekent onder meer dat Pensioenfonds van de KAS BANK verantwoordelijk is voor het beleggen van de pensioenpremies die de werkgever en werknemers inleggen. Maar ook dat we verantwoordelijk zijn voor het op tijd en correct communiceren en voor het uitbetalen van alle pensioenen. Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die wordt bestuurd door (gepensioneerde) collega’s van de KAS BANK.

Pieter van der Wal, voorzitter Pensioenfonds van de KAS BANK

“Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle pensioenen van de medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden van KAS BANK. Het bestuur komt minimaal één keer per maand bij elkaar. We bespreken en beslissen dan allerlei zaken over het pensioenfonds en dus over jouw pensioen. Bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen aanpassen aan de inflatie. Of hoe we de pensioenpremies gaan beleggen. Maar ook bij de totstandkoming van aanpassingen in de pensioenregeling zijn we altijd nauw betrokken. Dat doen we op uitnodiging van de werkgever. Met de ontwikkelingen en wettelijke veranderingen in pensioenland is het bestuurslidmaatschap van het pensioenfonds een drukke, maar ook erg leuke en belangrijke taak.”