Onze organisatie

Vertrouwenspersoon en compliance officer

Vertrouwenspersoon

Het pensioenfonds heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld voor meldingen van eventuele misstanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken die duiden op niet-integer bestuurlijk handelen of op ongewenst gedrag van één van de leden van het bestuur of het Verantwoordingsorgaan. De vertrouwenspersoon van ons fonds is een medewerker van Aethiqs.

Compliance officer

De compliance officer controleert elk jaar of het bestuur de eigen gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé. De compliance officer van ons fonds is een medewerker van Aethiqs.

Heb je vragen voor onze vertrouwenspersoon of compliance officer? Stel ze dan via de Compliance Servicedesk: compliance.SPKB@aethiqs.nl.