Pieter van der Wal

'Een jonge collega vroeg mij eens: ‘Waarom hebben we nou een eigen pensioenfonds? Dat is toch hartstikke duur? En wie zegt mij dat er nog geld is tegen de tijd dat ik met pensioen wil gaan?’ Ik schrok nogal van zijn mening. Mogelijk zitten meer collega’s met deze vragen. Graag wil ik daarom drie punten met je delen.'

Functie Voorzitter
Einde zittingstermijn Juli 2024
Aandachtsgebied Voorzitter en lid van de financiële commissie

1. Eigen pensioenfonds

'De grote plus is dat de werkgever voor haar eigen werknemers goed invulling kan geven aan een van de meest waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden: pensioen. Je pensioen is bij ons goed geregeld, al biedt fiscale wetgeving wel steeds minder ruimte voor de opbouw van pensioen. Het hebben van een eigen pensioenfonds is overigens geen must. Bij het runnen van een pensioenfonds komt een en ander kijken in termen van bezetting (bestuur) en kosten (onder meer administratie en vermogensbeheer). Het bestuur onderzoekt daarom op dit moment ook de mogelijkheden om in een andere vorm – samen met andere financiële instellingen – een gezamenlijk pensioenfonds op te zetten. Zo blijft het goede behouden, maar maken we gebruik van schaalvoordelen waar dat kan.

2. Voor jouw toekomstige pensioen is nu al vermogen gereserveerd

Een pensioenfonds moet juist voldoen aan allerlei regels om ervoor te zorgen dat de belangen van iedereen gelijk worden behartigd. Dat betekent ook dat het fonds nooit ‘leeg’ kan zijn. Het fonds moet namelijk nu al het vermogen bezitten ter waarde van alle toekomstige pensioenuitkeringen. Dus ook voor jouw toekomstige pensioen heeft het pensioenfonds nu al het daarvoor benodigde vermogen opgebouwd.

3. Het pensioenfonds is een goede investering

Als vuistregel kun je aanhouden dat je van elke euro die je later aan pensioen ontvangt, er 40 cent aan premie is betaald. Waarvan gemiddeld zo’n 8 cent door jou, en 32 cent door de werkgever. Als je met pensioen gaat is jouw inzet dus in waarde ongeveer verachtvoudigd. Het pensioenfonds heeft een gemiddeld rendement van ongeveer 12% gerealiseerd over de afgelopen 5 jaar. Het is niet makkelijk daar zelf tegenop te beleggen. Zeker niet als je meeneemt dat we met een uitgekiende beleggingsmix het beleggingsrisico beperken. Kortom: een pensioenfonds is zo gek nog niet.'

Hoe ben je bij het bestuur van het pensioenfonds betrokken geraakt?

'Ik ben begin dit jaar (2016) door Mark Stoffels gevraagd of ik hem zou willen opvolgen als voorzitter bij het Pensioenfonds. Ik had hier wel oren naar. Bij een vorige werkgever had ik al ervaring op pensioengebied opgedaan als lid van de beleggingscommissie en de pensioenadviescommissie (een soort pensioenfondsbestuur). Sinds april 2016 draai ik mee in het bestuur, eerst als aspirant lid en na de positieve DNB toetsing vanaf juli als voorzitter.'

Hoe belangrijk is pensioen voor jou en waarvoor wil je het gaan gebruiken?

'Pensioen is erg belangrijk (voor mij). Je wilt toch na pensionering je levenstandaard enigszins kunnen handhaven. In het verleden heb ik in dat kader ook een aantal aanvullende verzekeringen (lijfrentes) afgesloten. Toen was de gedachte nog eerder stoppen met werken. Nu zijn dit welkome aanvullingen op het ouderdomspensioen. Daarnaast wil je natuurlijk ook dat je nabestaanden geen financiële zorgen hebben, mocht er onverhoopt iets gebeuren.'