Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Ons fonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling uitvoert voor de medewerkers van de KAS BANK, oud-medewerkers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen ons daarbij.

Iedereen die recht heeft op pensioen van Pensioenfonds van de KAS BANK, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het pensioengeld dat ons fonds beheert.

Gesloten fonds

Sinds 1 mei 2023 is Pensioenfonds van de KASBANK een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer worden ontvangen. Hierdoor vindt er geen nieuwe pensioenopbouw meer plaats. De bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen blijven wij beheren en wij dragen zorg voor een juiste uitkering van de pensioenen.

De nieuwe pensioenregeling voor alle werknemers van CACEIS Nederland is per 1 mei 2023 ondergebracht bij a.s.r.. Hierover vind je meer informatie op
deze website.

Organisatie

Het pensioenfonds is als volgt georganiseerd:

Hoe wij werken

Onze werkwijze staat uitgebreid beschreven in de Actuariële Bedrijfstechnische Nota (ABTNAfkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Dit noemen we ook wel het bedrijfsplan. In de ABTN staat onder meer hoe de dekkingsgraad berekend wordt.). Hierin staat bijvoorbeeld hoe we beleggen, hoe we risico's beheersen, hoe de integriteit en compliance zijn geregeld en welke financiële stuurmiddelen er zijn.