Actuele cijfers

Onze beleggingen

Je pensioengeld wordt belegd. Beleggen levert namelijk meer geld op dan sparen. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

Belegd vermogen

Het bedrag dat we beleggen noemen we het belegd vermogen. Het belegd vermogen wisselt. Dit komt door:

  • de premie die deelnemers en de werkgever betalen
  • het beleggingsrendement

 

Beheersen van risico’s

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreiden we de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en categorieën, zoals:

  • aandelen Een belegging. Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. De waarde van aandelen wordt bepaald door de beurskoers op de effectenbeurs.
  • hypotheken, en
  • vastrentende waarden Beleggingen met een vaste looptijd en een overeen­gekomen plan van rente en aflossing (bijvoorbeeld leningen). (incl. liquide middelenContant geld dat direct beschikbaar is.)

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar. met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar en kan ook negatief zijn. In 2022 bedroeg het rendement -26,5%%. Het jaar daarvoor was dit nog 1,0%.

De kosten van beleggen

In 2022 waren de kosten voor de uitvoering van het beleggingsbeleid 0,41% van het totaal belegd vermogen. Daarnaast wordt er voor de aan- en verkoop van beleggingen een klein percentage betaald. Dat zijn transactiekosten. De transactiekosten waren in 2022 0,14% van het belegd vermogen. Het fonds heeft oog voor de kosten en beoordeelt of de kosten zich redelijk ontwikkelen.