Onze organisatie

Bestuurscommissies

Drie commissies adviseren en ondersteunen het bestuur, waar nodig met input van externe specialisten. Zo wordt het werk verdeeld en benutten we ieders kennis en ervaring. Het bestuur kent de volgende drie commissies:

  • de beleggingscommissie,
  • de communicatiecommissie, en
  • de financiële en risico commissie.

Samenstelling commissies

1. Beleggingscommissie

Pol de Jaeger: ‘Er zit een complexe paradox vast aan pensioen. Als deelnemer aan de pensioenregeling ben ik gebaat bij zoveel mogelijk vastigheid en zekerheid over de hoogte van mijn pensioen. Als bestuurder weet ik echter dat zo’n twee derde van de waarde van onze pensioenen moet worden ‘verdiend’ met beleggen. Slechts een derde bestaat uit de inleg van premies. Kortom, we moeten de premies beleggen om voldoende rendement te halen. Tegelijkertijd willen we niet te veel risico lopen omdat we een vast en stabiel pensioen nastreven. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het vermogensbeheer: hoe gaan we beleggen, wat is onze strategie, waarin beleggen we wel en niet? En natuurlijk volgen we onze beleggingen op de voet en sturen we bij waar nodig.’

Samenstelling: Geert Jan Kremer (voorzitter), Pol de Jaeger, Sander Rijpma, Bert jan Kobus en Lieuwe van Hoorn (fiduciair adviseur)

2. Communicatiecommissie

Larissa Gabriëlse: ‘Een pensioen waar je geen omkijken naar hebt, dat is helaas niet meer van deze tijd. KAS BANK biedt een goede regeling aan, maar door maatschappelijke ontwikkelingen en (fiscale) wetgeving is pensioen meer en meer je eigen verantwoordelijkheid geworden. Je bent zelf verantwoordelijk of je voldoende inkomen opbouwt voor later. Maar je staat er niet alleen voor. De communicatiecommissie helpt je om inzicht te krijgen in je pensioen. Dat doen we door handvatten te bieden. Naast heldere en duidelijk informatie willen we je wijzen op de risico’s die je loopt en wanneer je zelf in actie moet komen voor je pensioen. Door je goed te informeren, op de juiste momenten, kun je zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je pensioen.’

Samenstelling: Larissa Gabriëlse (voorzitter), Yorick Tervoort, Lisa Wijnalda en Maurits Daarnhouwer.

3. Commissie Financieel

Pol de Jaeger: ‘Het pensioenfonds beheert veel geld. We hebben als (oud-)medewerkers van KAS BANK met elkaar meer dan 300 miljoen euro vermogen opgebouwd voor onze pensioenen. Er is uitgebreide wet- en regelgeving over hoe de financiële informatieverschaffing van het pensioenfonds eruit moet zien. Het gaat daarbij in het bijzonder om de jaarrekening en de staten ten behoeve van De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op pensioenfondsen. Maar we doen het natuurlijk niet alleen voor DNB. We doen het in de eerste plaats om verantwoording af te leggen aan iedereen die pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Hiervoor is natuurlijk ook onze jaarvergadering.’

Samenstelling: Pol de Jaeger (Voorzitter), Jan Voskuilen (toehoorder), Pieter van der Wal, vacature Financiële Risicomanager en vacature Niet-Financiële Risicomanager

Gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer)

Het Pensioenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het pensioenfonds doet er alles aan om te garanderen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens zodanig plaatsvindt dat je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het waarborgen van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft het pensioenfonds een Gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer). Er is een vacature voor de Data Protection Officer.