Onze organisatie

Sleutelfuncties

In de wet staat dat pensioenfondsen zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij controleren op integere manier de uitvoering in onze organisatie en rapporteren aan het bestuur.

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

Naam Functie
Otto Hulst

Sleutelfunctiehouder Risicobeheer

Otto helpt het bestuur bij het onderkennen en beheersen van de risico’s die het pensioenfonds loopt, maar het bestuur blijft hier altijd verantwoordelijk voor.

René van der Meer van Milliman

Certificerend actuaris en sleutelfunctiehouder Actuarieel

René zorgt ervoor dat de pensioenvoorzieningen kloppen en beheerst de risico's die hierbij spelen.

Jan Voskuilen

Sleutelfunctiehouder Interne Audit

Jan evalueert of de interne controles en procedures goed werken en zorgt zo dat het pensioenfonds integer functioneert.