Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de pensioenregeling
 • de pensioenadministratie
 • het vermogensbeheer
 • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
 • intern toezicht en verantwoording
 • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit zes leden. De zes bestuursleden werken voor KAS BANK/ CACEIS of hebben daar gewerkt.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank (DNB) bestuursleden op hun geschiktheid (kennis, competenties en integriteit). De bestuursleden van ons fonds zijn:

Pieter van der Wal

 • Voorzitter, voorgedragen door de werkgevers
 • Lid financiële commissie

Lees verder

Geert Jan Kremer

 • Bestuurslid namens de werkgevers
 • Voorzitter beleggingscommissie

Lees verder

Pol de Jaeger

 • Bestuurslid, voorgedragen door de werkgevers
 • Lid beleggingscommissie

Lees verder

Jan Voskuilen

 • Vicevoorzitter, voorgedragen door de pensioengerechtigden
 • Sleutelfunctiehouder Interne Audit

Lees verder

Larissa Gabriëlse

 • Bestuurslid, voorgedragen door de werknemers
 • Voorzitter communicatiecommissie

Lees verder

 

Vacature

Beloningsbeleid

Ons fonds hanteert een beloningsbeleid.

Vragen?

Heb je vragen aan het bestuur? Stel ze dan aan Sharda Nandelall (bestuursondersteuning) via sharda.nandelall@caceis.com.