Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit.. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Dit is de verhouding tussen het geld dat we op dit moment bezitten (ons vermogen) en het geld dat we in de toekomst nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingenDe totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst.).

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag, want onze financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Actuele dekkingsgraad eind maart 2024: 129,5%

Verloop dekkingsgraden

In de onderstaande grafiek zie je hoe de dekkingsgraden zich ontwikkelden. Onder de grafiek krijg je meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat wij op dat moment precies genoeg geld hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Maar er zijn dan geen reserves om tegenvallers op te kunnen vangen en/of de pensioenen te verhogen (indexatieHet jaarlijks verhogen van de (opgebouwde) pensioenen.). Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 120%, dan heeft het fonds een reserve van 20%. Daarmee kunnen we tegenvallers opvangen (zonder de pensioenen te moeten verlagen) en/of kunnen we de pensioenen in de toekomst verhogen.

Welke dekkingsgraden zijn er?

In de grafiek zie je vier lijnen:

 1. Actuele dekkingsgraad 
  Dit is een momentopname aan het einde van elke maand. De dekkingsgraad verandert door de ontwikkelingen op de financiële markten, bijvoorbeeld de hoogte van de rente of de koersen van de aandelen. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op.

 2. Beleidsdekkingsgraad 
  Dit is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het verhogen of verlagen van de pensioenen. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad belangrijk bij waardeoverdrachten. Een pensioenfonds mag een waardeoverdracht alleen in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%.

 3. Vereiste dekkingsgraad 
  Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNBAfkorting voor De Nederlandsche Bank. DNB is financieel toezichthouder op pensioenfondsen.). In dit herstelplan moet staan hoe ons fonds ervoor zorgt dat binnen 10 jaar de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

 4. Minimaal vereiste dekkingsgraad 
  Deze dekkingsgraad is belangrijk bij het bepalen of ons fonds een dekkingstekort heeft. Dit is een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad op 31 december van 6 opeenvolgende jaren onder deze minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet ons fonds direct maatregelen nemen. Dan moet ons fonds de pensioenen verlagen. Dit geldt voor alle betrokkenen: de opgebouwde pensioenen gaan dan omlaag, maar ook de pensioenen die op dat moment al uitgekeerd worden. Ons fonds doet er alles aan om dat te voorkomen.