Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Intro

Pensioenfonds van de KAS BANK belegt de premie die jij en je werkgever inleggen, zodat het vermogen kan groeien. Beleggen doen we zorgvuldig, volgens een beleggingsbeleid. Onderdeel van het beleid is hoe wij kijken naar maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wat?

Wat betekent maatschappelijk verantwoord beleggen?

Aan maatschappelijk verantwoord beleggen is de term ESG onlosmakelijk verbonden. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Met de beleggingen wordt dan rekening gehouden met deze drie vlakken. Voor de één is maatschappelijk verantwoord beleggen het niet beleggen in controversiële wapens of bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid. Voor de ander gaat maatschappelijk verantwoord beleggen een stapje verder: wat is de impact van de belegging op het klimaat, milieu of de sociale leefwereld?

Om meer duiding te geven aan het containerbegrip ESG, zijn er door de Verenigde Naties (VN) 17 doelen gesteld. Deze doelen, ook wel Sustainable Development Goal (SDG) genoemd, moeten zorgen voor een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Pensioenfondsen leggen in hun ESG beleid vast hoe er in de beleggingen rekening gehouden wordt met deze doelen.

Benieuwd naar de 17 SDG’s? Klik hier:
 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken
Waarom?

Waarom is een ESG-beleid belangrijk?

In de essentie gaat beleggen om toekomstige verwachtingen. Wanneer een bedrijf goed presteert, keert het winst uit. Die winst wordt gebruikt door pensioenfondsen om pensioenen te verhogen. Een goed geleid en verantwoordelijk bedrijf dat om zijn mensen, klanten en het milieu geeft, is beter gepositioneerd. Het kan een hogere mate van veerkracht tonen en beter presteren dan andere, gelijkwaardige bedrijven die geen ESG-criteria hanteren. Dit resulteert naar verwachting in een hogere winst in de toekomst. 

Een niet-financiële reden is dat pensioenfondsen het als hun rol zien om meer te doen dan alleen het beste rendement na te streven. Ze zijn zich ervan bewust dat het beheer van grote hoeveelheden kapitaal hen in staat stelt om een bepaalde invloed uit te oefenen en zo een bijdrage te leveren aan de samenleving in brede zin. Denk hierbij aan het financieren van maatschappelijke initiatieven en onderwijsprojecten.

Ook op het gebied van risicobeheer is het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Een potentiële investering in een bedrijf met lage ESG-normen kan zorgen voor risico’s waar pensioenfondsen niet aan blootgesteld willen worden, bijvoorbeeld stakingen, rechtszaken en negatieve publiciteit.

Hoe?

Hoe zorgen we als Pensioenfonds ervoor dat we maatschappelijk verantwoord beleggen?

Het Pensioenfonds is ervan overtuigd dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen. Als lange termijn belegger hebben wij ook een duurzame maatschappelijke functie. Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan het maken van een goede risicorendements-afweging. Het pensioenfonds heeft een aantal instrumenten om bij te dragen aan een betere wereld met de uitvoering van haar maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.
Allereerst kunnen we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Omdat we als aandeelhouder een beetje eigenaar zijn van het bedrijf, mogen we stemmen over het te voeren beleid. Zo hebben we invloed op de bedrijfsvoering. Een andere manier is om het gesprek aan gaan met de bedrijven waar we in beleggen. Als een bedrijf een van de uitgangspunten op bijvoorbeeld het gebied van arbeidsnormen overtreedt, kunnen we het bedrijf hier op aanspreken. Door de dialoog aan te gaan willen we de omstandigheden verbeteren. We kunnen er ook voor kiezen om niet meer in het bedrijf te beleggen. Het Pensioenfonds houdt hierbij geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de SFDR.

Wil je meer weten, lees dan ons beleggingsplan 2021, te vinden op de website via: Beleggingen